به بعضیا باید گفت...


deltang eshgham

به بعضیا باید گفت:شما از عقل فقط دندونشو درآوردی...

به بعضیا باید گفت:مشکل ازتو نیست که نمیفهمی،مشکل از منه که توقع دارم تو بفهمی...

به بعضیا باید گفت:توکه حرف زدن بلد نیستی،حرف نزدن که بلدی...

به بعضیا باید گفت:شماکه فکرمیکنی خیلی شاخی،شماجات روسر گاوه نه ما...

به بعضیا باید گفت:اونی که با دیدنت کف میکنه دلستره نه من...

به بعضیا باید گفت:هیچ چیز من دیگه به تو مربوط نیست،بجز حالم که اونم ازت بهم میخوره...

به بعضیا باید گفت:عزیزم تردمیل میخوای چیکار؟اعصاب من که هست...

به بعضیا باید گفت:عزیزم تو از شعورت استفاده کن،اگه تموم شد من بازم برات میخرم...نظرات شما عزیزان:

atefeh
ساعت18:29---26 شهريور 1393
به مـــــــن یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــم

وهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم…

به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــض

به این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــم

که هوای بـــــــــــــد این روزها آدم را افســــــــــــــــــــرده میکنــــــــــــــــــــد…


nanaz
ساعت13:27---26 شهريور 1393
چند دروغ رایج بین ما ایرانیان ؛
۱-کار که عار نیست!
۲-پول که شخصیت نمیاره!
۳-فکر کردی چی ، مملکت قانون داره!
۴-تلاش کنی به هرچی که بخوای میرسی!
۵- پول چرک کف دسته!
۶-بچه دختر ، پسرش فرق نمیکنه!
۷-و پر کاربردترین دروغ ، پشت تلفن”اونم سلام میرسونه”


qazal.hossein
ساعت13:15---26 شهريور 1393
likeeeeeeee

عشق2طرفه(محمد)
ساعت17:59---25 شهريور 1393
پاک ترین هوای دنیا...همان لحظه ای است...که دلهایمان هوای هم را میکند...!!!


نیلوفر
ساعت23:26---20 شهريور 1393
بیا تا برایت بگویم....

که تنهایی من تا چه اندازه بزرگ است !

به قدری که در آن تمام گریه ها و دلتنگی ها و حس نبودنت را جای دهم .

تا اندازه ای که بر اتفاقات تلخی که بر من گذشت - و می گذرد- لبخند بزنم .

فقط لبخند بزنم و فرودهم بغضی را که دیریست گلویم را می فشارد .

این روزها خوش که نه ، فقط می گذرد .

وقت بهانه است ، من خودم را تلف می کنم .

دیگر وقت آنکه گلایه کنم گذشته است . تنها نگاه می کنم .

نگاه می کنم به جای خالی خیلی چیزها....
سلام عزیزم خوشحال میشم به منم سربزنید


atefeh
ساعت18:20---20 شهريور 1393
مـــ ن : دلـت به ماندن نیست بـرو،
عشـق که گـدایی نـدارد.
یادت نیست مگر؟
این نذر مـن بود،
که کوه شوم و پای نبودنهایت بمانم.
+ آدم بعضی وقا باید به خودش یه سیلی بزنه
و بگه:
احمق نمیخوادت
انقد خودتو کوچیک نکن...!
+ چند روزیه سیگار دلمو میزنه میلی ندارم بهش
اما بی انصافیه اونجور که تو منو ترک کردی ، ترکش کنم.
+ جای بعضی ها توی کتاب جغرافیا خالیه ، با عنوان “پست ترین نقطه ی دنیا”
+ تا دلت بخواهد بغض دارم تا حدی که به بغض هایم خمس تعلق میگیرد...


مونا و محمد
ساعت16:31---19 شهريور 1393
اسم هرزگـــــــی های مـــردان شد


"روشــــــنفکـــــری‏"‏و اسم اشتباهــــات عاشقــــانه زنـــــان شد"فاحشـــــــــگی‏"‏وزن ها تنها سکــــوت کردند و بخشیـــدند


چه دنیــــای تیــــــره ای
****آپم این اپم فرق داره عکس های مسافرتمه *****


عشق2طرفه(محمد)
ساعت9:22---18 شهريور 1393
انگشتِ اشاره ام
به سمتِ توست
انگشتِ اشاره ام بسیار کوچک است
اما همه ی دنیا را نشان می دهد ..


هادی
ساعت0:21---18 شهريور 1393
اره به خدا...

مسعود
ساعت15:26---16 شهريور 1393
لایک

دغدغه هآی دوتآ دخی بی اعصآب
ساعت22:26---15 شهريور 1393
سلام دوس داشتی به ماهم سر بزن

sadaf
ساعت19:43---15 شهريور 1393

گاهی باید احساس نکنی ،تا احساست کنند !

گاهی باید کسی باشی که نیستی تا کسی که بودی باشی !

گاهی باید چشم ها را بست ،تا تو را ببینند !

گاهی باید خوابید ،تا شاید بیدارت کنند !

گاهی باید رفت ،تا بودنت احساس شود ...


nanaz
ساعت16:59---14 شهريور 1393
دنبال “مخاطب خاص” نوشته هایم نباش !


ارزش “خاص بودن” را نداشت . . .


atefeh
ساعت10:26---14 شهريور 1393
ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ
ﺩﻟـﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳـﺖ ﯾــﺎ ﺩﻟـﮕﯿــﺮﻡ
ﯾـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﻫـﻢ ﺩﻟـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ
ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ
ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــﺪﻡ
ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧـﻢ ﺩﻟـﻢ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭﯼ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ
ﺟــﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ
ﺩﻟـﻢ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ، ﻏﺼـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ،
ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻫﻤــﻪ ﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻣـﻦ
ﺑﻌــﺪ ﺩﻟــﻢ ﺑـﺪﺟــﻮﺭ ﻏﺮﻭﺏ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ


atefeh
ساعت17:33---12 شهريور 1393
ســــــــــــــــــــــــلامتی ه اونی که دلم واسش خیلی تنگه.
اما بهش قول دادم مزاحمش نشم...
ســـــــــــــــــــــــــــ لامتیه اونی که آرزوی داشتنش واسه منه و وصالش واسه رقیب من....
ســـــــــــــــــــــــــلا متیه اونیکه فقط خوبیشو خواستم ولی همه جا نشست بدیمو گفت....
ســــــــــــــــــــــــلام تیه اونی که میدونم بهم خیانت میکنه.
اما خودمو گول میزنم و میگم دروغه.....
ســـــــــــــــــــــــــلا متیه اونی که حتی با هزار تا بدی که در حقم کرده اگه بازم بیاد طرفم دلم نمیاد برنجونمش....
ســـــــــــــــــــــــــــ ــلامتیه اونیکه تا فهمید چقد دوسش دارم شروع کرد به اذیت کردن....
و ســــــــــــــــــــــلامتیه اوناییکه دلشون مثل من از یه بیمعرفت خــــــــــــونه.... —
upam


sadaf
ساعت19:52---11 شهريور 1393


بعضی وقتا سکوت میکنی..........

چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرفی بزنی......!

بعضی وقتا سکوت میکنی..

چون واقعا حرفی برای گفتن نداری.....

بعضی وقتا سکوت به معنی اعتراضه...

گاهی وقتام انتظار..........!!!!!!!!!!

اما....

بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمیتونه غمی که تو وجودته رو توصیف کنه......................


atefeh
ساعت17:22---11 شهريور 1393
خواب..... تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم .... از دلـتـنـگـی ام ... گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم ... خـوابـت را بـبـیـنـم ... مـیـفـهـمـی ؟!! فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !!!

nanaz
ساعت13:08---11 شهريور 1393
are vala va3 bazia vaqan lazeme

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

+نوشته شده در سه شنبه 11 شهريور 1393برچسب:,ساعت11:22توسط nazanin & hosein | |